music.chinacatholic.net - /天主教在线i119播放器/


[To Parent Directory]

2012/5/6 7:21 <dir> 001 创世纪
2012/5/6 7:22 <dir> 002 出谷纪
2012/5/6 7:23 <dir> 003 肋未纪
2012/5/6 7:23 <dir> 004 户籍纪
2012/5/6 7:24 <dir> 005 申命纪
2012/5/6 7:24 <dir> 006 若苏厄书
2012/5/6 7:24 <dir> 007 民长纪
2012/5/6 7:25 <dir> 008 卢德传
2012/5/6 7:25 <dir> 009 撒慕尔纪上
2012/5/6 7:25 <dir> 010 撒慕尔纪下
2012/5/6 7:26 <dir> 011 列王纪上
2012/5/6 7:26 <dir> 012 列王纪下
2012/5/6 7:27 <dir> 013 编年纪上
2012/5/6 7:27 <dir> 014 编年纪下
2012/5/6 7:27 <dir> 015 厄斯德拉上
2012/5/6 7:28 <dir> 016 厄斯德拉下
2012/5/6 7:28 <dir> 017 多俾亚传
2012/5/6 7:28 <dir> 018 友弟德传
2012/5/6 7:28 <dir> 019 艾斯德尔传
2012/5/6 7:29 <dir> 020 玛加伯上
2012/5/6 7:29 <dir> 021 玛加伯下
2012/5/6 7:29 <dir> 022 约伯传
2012/5/6 7:31 <dir> 023 圣咏集
2012/5/6 7:32 <dir> 024 箴言
2012/5/6 7:32 <dir> 025 训道篇
2012/5/6 7:32 <dir> 026 雅歌
2012/5/6 7:32 <dir> 027 智慧篇
2012/5/6 7:33 <dir> 028 德训篇
2012/5/6 7:34 <dir> 029 依撒意亚
2012/5/6 7:35 <dir> 030 耶肋米亚
2012/5/6 7:35 <dir> 031 耶肋米亚哀歌
2012/5/6 7:35 <dir> 032 巴路克
2012/5/6 7:36 <dir> 033 厄则克耳
2012/5/6 7:36 <dir> 034 达尼尔
2012/5/6 7:36 <dir> 035 欧瑟亚
2012/5/6 7:36 <dir> 036 岳厄尔
2012/5/6 7:36 <dir> 037 亚毛斯
2012/5/6 7:36 <dir> 038 亚北底亚
2012/5/6 7:36 <dir> 039 约纳
2012/5/6 7:36 <dir> 040 米该亚
2012/5/6 7:37 <dir> 041 纳鸿
2012/5/6 7:37 <dir> 042 哈巴谷
2012/5/6 7:37 <dir> 043 索福尼亚
2012/5/6 7:37 <dir> 044 哈盖
2012/5/6 7:37 <dir> 045 匝加利亚
2012/5/6 7:37 <dir> 046 玛拉基亚
2012/5/6 7:37 <dir> 047 玛窦福音
2012/5/6 7:38 <dir> 048 马尔谷福音
2012/5/6 7:38 <dir> 049 路加福音
2012/5/6 7:39 <dir> 050 若望福音
2012/5/6 7:39 <dir> 051 宗徒大事录
2012/5/6 7:39 <dir> 052 罗马书
2012/5/6 7:40 <dir> 053 格林多前书
2012/5/6 7:40 <dir> 054 格林多后书
2012/5/6 7:40 <dir> 055 迦拉达书
2012/5/6 7:40 <dir> 056 厄弗所书
2012/5/6 7:40 <dir> 057 斐理伯书
2012/5/6 7:40 <dir> 058 哥罗森书
2012/5/6 7:40 <dir> 059 得撒洛尼前书
2012/5/6 7:40 <dir> 060 得撒洛尼后书
2012/5/6 7:40 <dir> 061 弟茂德前书
2012/5/6 7:41 <dir> 062 弟茂德后书
2012/5/6 7:41 <dir> 063 弟铎书
2012/5/6 7:41 <dir> 064 费肋孟书
2012/5/6 7:41 <dir> 065 希伯来书
2012/5/6 7:41 <dir> 066 雅各伯书
2012/5/6 7:41 <dir> 067 伯多禄前书
2012/5/6 7:41 <dir> 068 伯多禄后书
2012/5/6 7:41 <dir> 069 若望一书
2012/5/6 7:41 <dir> 070 若望二书
2012/5/6 7:41 <dir> 071 若望三书
2012/5/6 7:41 <dir> 072 犹达书
2012/5/6 7:41 <dir> 073 若望默示录
2012/5/6 7:42 <dir> 074 答唱咏甲年
2012/5/6 7:43 <dir> 075 答唱咏乙年
2012/5/6 7:43 <dir> 076 答唱咏丙年
2012/5/6 7:44 <dir> 077 额我略圣乐
2012/5/6 7:45 <dir> 078 泰泽歌曲(中、英、法)
2012/5/6 7:45 <dir> 079 为了爱
2012/5/6 7:45 <dir> 080 传给人
2012/5/6 7:45 <dir> 081 爱慕
2012/5/6 7:45 <dir> 082 心泉
2012/5/6 7:46 <dir> 083 圣神请来
2012/5/6 7:46 <dir> 084 禧年之声
2012/5/6 7:46 <dir> 085 爱在盛开
2012/5/6 7:47 <dir> 086 弥撒礼仪歌曲
2012/5/6 7:47 <dir> 087 圣诞歌曲
2012/5/6 7:47 <dir> 088 阿爸,父啊
2012/5/6 7:47 <dir> 089 童贞圣母玛利亚
2012/5/6 7:47 <dir> 090 天天盛开的花
2012/5/6 7:49 <dir> 091 风中传爱1
2012/5/6 7:50 <dir> 092 风中传爱2
2012/5/6 7:52 <dir> 093 风中传爱3
2012/5/6 7:53 <dir> 095 其他圣歌
2012/5/6 7:53 <dir> 096 教皇合唱团
2012/5/6 7:53 <dir> 097 英文圣诞歌
2012/5/6 7:53 <dir> 098 历届世界青年节主题歌
2012/5/6 7:56 <dir> 099 天主教教理卷一
2012/5/6 7:57 <dir> 100 天主教教理卷二
2012/5/6 7:59 <dir> 101 天主教教理卷三
2012/5/6 8:00 <dir> 102 天主教教理卷四
2012/5/6 8:01 <dir> 103 师主篇
2012/5/6 8:01 <dir> 104 妥当告解的重要性
2012/5/6 8:02 <dir> 105 小德兰诗集
2012/5/6 8:03 <dir> 106 一朵小白花
2012/5/6 8:04 <dir> 107 神修箴言
2012/5/6 8:05 <dir> 108 感人的圣体爱
2012/5/6 8:05 <dir> 109 徐光启传
2012/5/6 8:06 <dir> 110 扬起你的小帆船
2012/5/6 8:07 <dir> 111 人性倾向与修养
2012/5/6 8:08 <dir> 112 深度人生
2012/5/6 8:08 <dir> 113 生命告别之旅
2012/5/6 8:08 <dir> 114 一个传播圣书的人
2012/5/6 8:09 <dir> 115 圣女傅天娜日记精华
2012/5/6 8:09 <dir> 116 振奋心灵静观上主
2012/5/6 8:10 <dir> 117 慈母莫尼加
2012/5/6 8:10 <dir> 118 苦难中隐藏的珍宝
2012/5/6 8:10 <dir> 119 力行耶稣圣言
2012/5/6 8:13 <dir> 120 春风十年
2012/5/6 8:14 <dir> 121 雷鸣远
2012/5/6 8:15 <dir> 122 如何战胜忧郁
2012/5/6 8:15 <dir> 123 贞洁性爱婚姻
2012/5/6 8:16 <dir> 124 祈祷手册
2012/5/6 8:17 <dir> 125 印度德兰姆姆传
2012/5/6 8:18 <dir> 126 井枯之时
2012/5/6 8:18 <dir> 127 慈悲使徒
2012/5/6 8:18 <dir> 128 圣龛中的呼声
2012/5/6 8:19 <dir> 129 基督徒处事常识
2012/5/6 8:21 <dir> 130 圣女大德兰自传
2012/5/6 8:22 <dir> 131 苦路第一式
2012/5/6 8:22 <dir> 132 苦路第二式
2012/5/6 8:22 <dir> 133 慈悲串经
2012/5/6 8:22 <dir> 134 圣女傅天娜祷文精选
2012/5/6 8:22 <dir> 135 救主慈悲九日敬礼
2012/5/6 8:22 <dir> 136 耶稣祷文
2012/5/6 8:23 <dir> 137 玫瑰经
2012/5/6 8:23 <dir> 138 各类祈祷
2012/5/6 8:23 <dir> 139 为家庭祈祷
2012/5/6 8:23 <dir> 140 晨晚祷
2012/5/6 8:23 <dir> 141 同若望保禄二世一起念玫瑰经(拉丁)
2012/5/6 8:24 <dir> 142 网上避静指引(普通话)
2012/5/6 8:26 <dir> 143 网上避静指引(广东话)
2012/5/6 8:27 <dir> 144 周末避静(共52集)
2012/5/6 8:28 <dir> 145 五月圣母月
2012/5/6 8:28 <dir> 146 十一月炼灵月
2012/5/6 8:31 <dir> 147 主日圣道-甲年
2012/5/6 8:34 <dir> 148 主日圣道-乙年
2012/5/6 8:37 <dir> 149 主日圣道-丙年
2012/5/6 8:39 <dir> 150 信理神学讲座
2012/5/6 8:41 <dir> 151 伦理神学讲座
2012/5/6 8:45 <dir> 152 傅佩荣讲座
2012/5/6 8:47 <dir> 153 福传使者-传教神学
2012/5/6 8:49 <dir> 154 青少年特区
2012/5/6 8:50 <dir> 155 我是读经员
2012/5/6 8:53 <dir> 156 基督徒看天下
2012/5/6 8:54 <dir> 157 神学小百科
2012/5/6 8:54 <dir> 158 家庭福传
2012/5/6 8:58 <dir> 159 喜悦的庆祝-礼仪讲座
2012/5/6 9:00 <dir> 160 太阳依旧升起
2012/5/6 9:02 <dir> 161 身心灵工作坊
2012/5/6 9:04 <dir> 162 请跟随我-奉献生活
2012/5/6 9:05 <dir> 163 母亲,我在这里
2012/5/6 9:06 <dir> 164 茶余饭后
2012/5/6 9:08 <dir> 165 正视人生的信仰
2012/5/6 9:13 <dir> 166 天人之间-李哲修神父讲座
2012/5/6 9:22 <dir> 167 天上人间
2012/5/6 9:26 <dir> 168 沈神父慕道班
2012/5/6 9:33 <dir> 169 朝圣之途-天主教史
2012/5/6 9:33 <dir> 170 科学与信仰-韩大辉主讲
2012/5/6 9:35 <dir> 171 李神父信箱
2012/5/6 9:38 <dir> 172 祖先的信仰-旧约人物故事
2012/5/6 9:38 <dir> 173 信仰小品
2012/5/6 9:42 <dir> 174 每日一说
2012/5/6 9:45 <dir> 175 每周一故事
2012/5/6 9:46 <dir> 176 陪你读经-读经灵修
2012/5/6 9:47 <dir> 177 圣经小典故
2012/5/6 9:47 <dir> 178 儿童圣歌
2012/5/6 9:50 <dir> 179 儿童圣经
2012/5/6 9:51 <dir> 180 儿童故事王
2012/5/6 9:55 <dir> 181 圣经剧场